LinkedinTelefon +48 533 314 170biuro@tributisgroup.pl
  1. Strona główna
  2. Usługi rachunkowe
Usługi_rachunkowe

Usługi rachunkowe

Współpracujemy z księgowymi oraz biegłymi rewidentami, którzy posiadają bogatą praktykę zarówno w krajowej, jak i międzynarodowej sprawozdawczości finansowej. Wysokie kompetencje zawodowe, potwierdzone egzaminami, dyplomami oraz tytułami naukowymi zaangażowanych osób, stanowią gwarancję dla najwyższej jakości zapewnianych przez nas usług. Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • bieżące doradztwo w obszarze prawa bilansowego,
  • wsparcie w procesie wdrażania standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (UoR, MSR/MSSF, US GAAP, HGB),
  • doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych,
  • opracowanie dokumentów i procedur (m.in. polityki rachunkowości, procedur obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych).
Tributis_Group

Tributis Group

Tributis Group

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka doradztwa podatkowego

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS: 0000768030

NIP: 9571112866

REGON: 38238383500000

Napisz do nas