LinkedinTelefon +48 533 314 170biuro@tributisgroup.pl

Śledzimy co się dzieje w podatkach i regularnie dostarczamy aktualności podatkowe. Eksperckie doświadczenie wykorzystujemy nie tylko pomagając w rozwiązywaniu zadań podatkowych naszych klientów, ale także doskonale znając kluczowe problemy aktywnie uczestniczymy w debacie nad kształtem przepisów podatkowych i ich stosowaniem. Nie czekamy, staramy się wyprzedzająco ograniczyć skalę wyzwań natury podatkowej w przyszłości. Nasi specjaliści mogą pochwalić się imponującym dorobkiem w zakresie publikacji, również książkowych, co sprawia, że mamy swój wkład w doktrynę prawa podatkowego. Chcemy uczestniczyć w budowaniu lepszego systemu podatkowego, bo wierzymy, że zgodnie z naszą dewizą, że podatki da się lubić.

Co nowego w podatkach

Niedawno został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o VAT. Proponowane zmiany mają obejmować procedury szczególne dotyczące małych przedsiębiorstw mających siedzibę działalności gospodarczej w państwach członkowskich innych niż to, w których VAT jest należny (tzw. procedura "SME„) i opodatkowania wirtualnych imprez (tzw. on-line), o czym szczegółowo informujemy w treści tego wydania CNwP.

Donosimy także o planowanych zmianach w podatku od nieruchomości i przytaczamy interesującą decyzję prezesa UODO dotyczącą zasad ochrony danych osobowych.

CNwP_nr_7_2024
CNwP_S_nr_6_2024

W tym numerze naszych aktualności dostarczamy dalszych informacji o wdrożeniu KSeF. Ponadto, donosimy o interesującym projekcie dyrektywy FASTER zakładającej m.in. wspólny unijny cyfrowy certyfikat rezydencji dla potrzeb podatku u źródła. Ma on być wydawany w ciągu jednego dnia, co zapewnią stosowne rozwiązania informatyczne. Prezentujemy także ciekawy wyrok NSA w sprawie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wydatków na integrację, w której uczestniczą współpracownicy.

CNwP_S_nr_5_2024_piersza strona

Znamy już nowe terminy wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Ministerstwo Finansów, odsuwając do 2026 roku wprowadzenie obligatoryjnego KSeF, dało administracji skarbowej oraz podatnikom znacznie więcej czasu na dobre przygotowanie się do reformy. Informujemy także m.in. o projekcie ustawy implementującej dyrektywę PILLAR II oraz planowanych zmianach o charakterze deregulacyjnym. Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych i prawnych.

CNwP_S_nr_4_2024

Po cyklu spotkań konsultacyjnych w sprawie wdrożenia obowiązkowego KSeF Ministerstwo Finansów zaprezentowało propozycje zmian, które uwzględniają postulaty oraz oczekiwania przedsiębiorców  zgłoszone w trakcie tych spotkań. Szczegóły w tym numerze CNwP.

VAT okiem naszego eksperta

Gorąco zachęcamy do odwiedzenia bloga naszego eksperta. Na swoich stronach opisuje on w sposób ciekawy i zrozumiały złożone zagadnienia VAT.
Piotr_Kępisty

Piotr Kępisty

 

Jestem prawnikiem, doradcą podatkowym i specjalizuję się w podatku VAT. Od wielu lat prowadzę bloga o podatku VAT, na którym co tydzień staram się publikować materiały przydatne dla księgowych.

 

Na co dzień pracuję jako doradca podatkowy w firmie Tributis Group.

Publikacje książkowe

Posiadamy bogato wyposażoną bibliotekę autorstwa ekspertów Tributis Group. Zachęcamy do lektury.
22172-transakcje-transgraniczne-ujecie-podatkowe-i-bilansowe-bogdan-gajos_JPG

Transakcje transgraniczne. Ujęcie podatkowe i bilansowe.

Nasz doradca podatkowy - Piotr Kępisty, uczestniczył w wydaniu publikacji C.H. Beck pt. Transakcje transgraniczne. Ujęcie podatkowe i bilansowe. Piotr w swoim artykule wyjaśnia jak podatnik może ustalić z jakim rodzajem transakcji międzynarodowej ma do czynienia.

Wydawca zdecydował się na udostępnienie całego artykułu w darmowym fragmencie, który jest dostępny pod tym linkiem: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/2/2/22172-transakcje-transgraniczne-ujecie-podatkowe-i-bilansowe-bogdan-gajos-fragment.pdf

Nasz wkład w legislację

Nasi specjaliści są członkami Grup Roboczych Forum Cen Transferowych przy Ministrze Finansów.

konsultacje_MF_TG_ramka1

Bierzemy aktywny udział w konsultacjach społecznych, co zostało dostrzeżone przez Ministra Finansów.

CCF_0000741

Nasze wyróżnienia

Nasz wieloletni wkład w doskonalenie kadr został dostrzeżony przez Radę Programową Zespołu ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która postanowiła wyróżnić Panią Karolinę Gierszewską przyznając jej MEDAL 30-lecia ASiPK.

Tributis_Group

Tributis Group

Tributis Group

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka doradztwa podatkowego

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS: 0000768030

NIP: 9571112866

REGON: 38238383500000

Napisz do nas