LinkedinTelefon +48 533 314 170biuro@tributisgroup.pl

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą doświadczonych ekspertów oferujących doradztwo podatkowo-prawne.

 

W naszej pracy łączymy wiedzę podatkową, prawną i ekonomiczną. Dzięki temu możemy świadczyć kompleksowe usługi z każdej dziedziny prawa.

 

Dla nas nie ma trudności, dla nas są jedynie wyzwania!

Kim_jesteśmy_ (1)
Jedną z naszych specjalizacji jest prawo podatkowe. Posiadamy wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne. Każdy z nas ma minimum kilkunastoletnie doświadczenie w rozwiązywaniu zawiłości prawa podatkowego. Wiedzę i praktykę zdobywaliśmy pracując zarówno w organach podatkowych, jak i w ogólnopolskich firmach doradztwa personalnego.
Podatki są naszą pasją, a to przekłada się na jakość świadczonych przez nas usług. Każdy z członków naszego zespołu specjalizuje się w innej, wybranej dziedzinie, dzięki czemu potrafimy rozwikłać nawet najtrudniejsze zagadnienia. Jesteśmy otwarci na nowe doświadczenia. Jeśli powierzą nam Państwo swoje problemy, my zapewnimy zespół profesjonalistów, który je rozwiąże.

Nasz zespół

W naszym zespole każdy jest inny — ta różnorodność jest naszym atutem. Z jednej strony energia i żywiołowość, z drugiej spokój i wyważenie.

 

Co jednak ważne, każdego z nas cechuje odpowiedzialność, wytrwałość i uczciwość. Dodatkowo łączy nas wspólna pasja. Są nią podatki.

Najpierw słuchamy, a następnie ustalamy optymalne rozwiązania dla każdego problemu. Terminowość i jakość to nasza dewiza.

 

Nasi Klienci są naszą siłą napędową. Dla siebie i dla nich dążymy do ciągłego podnoszenia poziomu oferowanych usług.

Karolina-bio-800x1024

Karolina Gierszewska

Prezes Zarządu Tributis Group Sp. z o.o. Prawnik, politolog, doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem. Absolwentka dwóch kierunków Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowego Studium Podatkowego. Przez pierwsze lata pracy zawodowej związana z organami administracji skarbowej. Kolejno, od 2006 r. doradza w tematyce podatku od towarów i usług. Koordynuje lub bezpośrednio uczestniczy w czynnościach bieżącego doradztwa podatkowego, konsultacjach i audytach podatkowych. Prowadzi wykłady związane z tematyką podatku od towarów i usług. Przeprowadziła setki szkoleń dla branży turystycznej, transportowej, medialnej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej i wielu innych. Autorka lub współautorka licznych publikacji prasowych oraz książkowych o tematyce podatkowej.

 

Dużą sympatią darzy skomplikowane rozliczenia podatkowe jednostek sektora finansów publicznych (w szczególności uczelni publicznych, zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów naukowych i badawczych). Profil LinkedIn

Adrian-bio-765x1024

Adrian Artowicz

Członek Zarządu Tributis Group Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego prowadzoną przez University of Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. W 2006 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego. Od roku 2013 – po ukończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu zawodowego — wykonuje zawód radcy prawnego, specjalizując się w zakresie prawa podatkowego. Posiada bogatą praktykę zarówno w zakresie doradztwa podatkowego dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej, jak również rozliczeń jednostek sektora finansów publicznych — zwłaszcza w zagadnieniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych oraz fizycznych. Zajmuje się również problematyką postępowań podatkowych.

 

Koordynuje lub bezpośrednio reprezentuje Klientów w najpoważniejszych sprawach podatkowych przed organami oraz sądami administracyjnymi. Profil LinkedIn

Ewa-bio-826x1024

Ewa Ścierska

Członek Zarządu Tributis Group Sp. z o.o. Prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w tematyce podatków dochodowych, w tym szczególnie cen transferowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowych Studiów Akademii Ekonomicznej, Kierunek: rachunkowość i finanse. Wybitna ekspertka z kilkunastoletnim doświadczeniem rynkowym. Tytuł doradcy podatkowego zdobyła w 2007 r. Od tego czasu wspiera kluczowych Klientów korporacyjnych zarówno w prawidłowym rozliczaniu podatków, jak i również w zagadnieniach związanych z kreowaniem polityki cen transferowych oraz wywiązywaniu się z obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w tym obszarze. Autorka licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym redaktor naukowy oraz współautorka publikacji książkowej: „Lokalna i grupowa dokumentacja podatkowa oraz inne obowiązki sprawozdawcze”.

 

Doświadczony i uznany wykładowca, obecny na rynku szkoleniowym ponad piętnaście lat. Profil LinkedIn

Pawel-bio-2-767x1024

Paweł Barnik

Członek Zarządu Tributis Group Sp. z o.o. Ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach: Finanse i Bankowość, Stosunki Międzynarodowe oraz podyplomowego Prawa Podatkowego. Doradca podatkowy specjalizujący się w podatku od towarów i usług. Jest autorem artykułów prasowych oraz publikacji książkowych dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług oraz wybitnym prelegentem na szkoleniach i konferencjach obejmujących ww. problematykę. Brał udział w projektach takiego rozmiaru jak współfinansowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów szkolenia dla organów podatkowych. Szkolił przedstawicieli branż: handlowej, uczelni publicznych, transportu, spedycji i logistyki, farmaceutycznej, turystycznej, wodociągowej, energetycznej, ubezpieczeń społecznych, czy jednostek kulturalnych.

 

Odpowiedzialny za najwyższą jakość opieki merytorycznej problemów podatkowych wielu kluczowych Klientów naszej Spółki. Profil LinkedIn

Tributis_Group

Tributis Group

Tributis Group

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka doradztwa podatkowego

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS: 0000768030

NIP: 9571112866

REGON: 38238383500000

Napisz do nas