LinkedinTelefon +48 533 314 170biuro@tributisgroup.pl
  1. Strona główna
  2. Dokumentacja związana z minimalizacją ryzyk podatkowych
Dokumentacja_związana_z_minimalizacją_ryzyk_podatkowych

Dokumentacja związana z minimalizacją ryzyk podatkowych

Oferujemy Państwu usługi związane z przygotowaniem procedur i dokumentacji, których celem jest minimalizacja ryzyk podatkowych. Sporządzamy, m.in.:

  • procedury obiegu dokumentów podatkowych,
  • procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych,
  • procedury prawidłowego rozliczania transakcji międzynarodowych,
  • procedury w zakresie przeciwdziałania zarzutowi niedochowania tzw. należytej staranności,
  • procedury wystawiania faktur.

 

Dzięki wdrożeniu proponowanej przez nas procedury zyskują Państwo pewność, że minimalizują ryzyko błędów związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Tributis_Group

Tributis Group

Tributis Group

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka doradztwa podatkowego

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS: 0000768030

NIP: 9571112866

REGON: 38238383500000

Napisz do nas