LinkedinTelefon +48 533 314 170biuro@tributisgroup.pl
  1. Strona główna
  2. Audyt podatkowy
Audyt_podatkowy

Audyt podatkowy

Zespół naszych specjalistów dokona weryfikacji prowadzonych przez Państwa ewidencji podatkowych oraz deklarowania i rozliczania podatków w zakresie zgodności tych czynności z prawem podatkowym:

  • przed audytem (lub w jego trakcie) prosimy Państwa o wypełnienie ankiety pozwalającej na wstępne zdiagnozowanie obszarów ryzyka,
    do przeprowadzenia audytu wyznaczamy dedykowany zespół ekspertów,
  • w trakcie audytu weryfikujemy i badamy dokumenty źródłowe wraz z precyzyjnym ustaleniem stanu faktycznego sprawy,
  • kompleksowo badamy prawidłowości rozliczeń podatkowych,
  • po audycie sporządzamy raport, w którym wskazujemy wykryte nieprawidłowości i zagrożenia wraz z propozycjami ich eliminacji.
Tributis_Group

Tributis Group

Tributis Group

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka doradztwa podatkowego

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS: 0000768030

NIP: 9571112866

REGON: 38238383500000

Napisz do nas